Psihologie

Psihologia copilului

Stadiile dezvoltării copilului - Erick H Erikson

0-1 an - Copilăria timpurie  - apare relaţia bipolară încredere-neîncredere, bazată pe dependenţa copilului de calitatea îngrijirii parentale, unde îngrijirea adecvată, caldă, echilibrată, generează încrederea, iar cea dezordonată, capricioasă, determină neîncrederea şi suspiciunea. Acestea se imprimă la baza structurii intime a relațiilor, a modului de a percepe lumea copilului și cu greu mai poate fi schimbată.

1-3 ani –Prima copilarie  - apare reacţia autonomie-ruşine, legate de autonomia şi emanciparea de sub tutela parentală, dezvoltată prin respectarea dorinţei copilului de a realiza singur diferite activităţi, versus ruşine şi îndoială privind incapacitatea de a dobândi autonomia. Uneori aceste caracteristici mai pot fi modificate ulterior, dar adeseori se instalează în structurile noastre fundamentale de personalitate.

3 la 6 ani - Cea de-a doua copilărie  numită și vârsta de aur a copilăriei. întrucât în această perioadă se înregistrează progrese foarte mari în dezvoltarea fizică și psihică, apare caracteristica iniţiativă (motorie, intelectuală) versus vinovăţie, indusă de părinți prin îngrădirea şi evaluarea iniţiativei ca inoportună, această caracteristică stabilizându-se în structura personalităţii copilului.

6 și 12 ani - Cea de-a treia copilărie, a școlarității, în care se dezvoltă trăsăturile psiho-potenţiale bipolare străduinţă - inferioritate, bazate pe reacţia copilului la eşec (şcolar).

12 şi 18 ani - Stadiul preadolescenței și al adolescenței - are loc conştientizarea identităţii eului şi întărirea încrederii, autonomiei şi iniţiativei versus confuzia de roluri sau identificarea cu roluri negative, frecventă la copiii delicvenţi, implicând întărirea neîncrederii, îndoielii, ruşinii, inferiorităţii. Totodată, eşecul identităţii de rol sexual din această perioadă este de nerecuperat.

http://www.jurnalul.ro/caleidoscop/jurnalul-de-duminica/copilul-si-copilaria-560346.html
http://www.jurnalul.ro/caleidoscop/jurnalul-de-duminica/conduite-copilaresti-560981.html
http://www.jurnalul.ro/jurnalul-de-duminica/jurnalul-national/arta-de-a-fi-parinte-558915.html
http://www.jurnalul.ro/jurnalul-de-duminica/jurnalul-national/sentimentele-copilului-559562.html
http://www.jurnalul.ro/caleidoscop/jurnalul-de-duminica/atasamentul-nevoie-instinctuala-universala-561717.html
http://www.jurnalul.ro/viata-sanatoasa/sanatatea-copilului/hartile-mentale-562380.html